Farnosť Dojč s filiálkou Šajdíkové Humence

"...viem, komu som uveril..." (2 Tim 1, 12)

Vitajte!

Farár: Marek Marchot

Tel.: +42TOTOZMIZNE.1 346 536 123

Email: dojc@ba.TOTOZMIZNE.ecclesia.sk

Web: www.faradojc.sk

 

Úradné hodiny nie sú pevne stanovené. V prípade vybavenia pohrebu, nahlásenia krstu, sobáša, inej úradnej záležitosti alebo osobného rozhovoru s kňazom sa najprv osobne, telefonicky alebo e-mailom dohodneme na termíne, aby sa stretnutie mohlo uskutočniť náležite, pokojne a v čase, ktorý bude vyhovovať obom stranám.

 

Zaopatrovanie chorých a zomierajúcich je možné nahlásiť v ktoromkoľvek čase!

 

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť Dojč

Dojč 336

906 02 Dojč

 

IČO: 34014144

DIČ: 2022562168

 

Číslo farského účtu IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963